11 June 2019

09:30 - 10:00

Rejestracja.

10:00 - 10:40

Powitanie.

10:40 - 11:10

Projektowanie systemów wideo detekcji dymu i ognia. Przykłady wdrożeń – wykład Bosch

11:10 - 11:25

Przerwa kawowa.

11:25 - 11:55

Porównanie szybkości detekcji czujek punktowych oraz kamery do wykrywania pożarów – Laboratorium CNBOP.

11:55 - 12:55

SSP i DSO w kontekście certyfikacji i dopuszczeń. Uzgadnianie projektów w obszarze ochrony przeciwpożarowej -  inż. Marcin Wawerek (CNBOP).

Badania laboratoryjne a praktyczne zastosowanie produktów w obiektach – inż. Paweł Stępień (CNBOP).

12:55 - 13:40

Obiad.

13:40 - 14:10

Test odporności na wysoką temperaturę głośników pożarowych w porównaniu do głośników komercyjnych – Laboratorium CNBOP.

14:10 - 15:10

Safety System Designer jako narzędzie wspomagające proces projektowania SSP.

Programy wspierające projektowanie kamer CCTV w kontekście norm zobrazowania i skuteczności inteligentnej analityki obrazu – wykład Bosch.

15:10 - 15:25

Przerwa kawowa.

15:25 - 16:25

Projektowanie w BIM i jego wpływ na pracę projektanta systemów zabezpieczeń.

Przykłady zastosowań rodzin produktów Bosch w projektach 3D – wykład Bosch

16:25 - 18:30

Strefa produktów. Praktyczny pokaz inteligentnej analizy obrazu w kamerze obrotowej - Bosch

18:30 - 19:00

Wyjazd do Hotelu Boss na kolację.

19:00 - 23:00

Uroczysta kolacja.

12 June 2019

09:00 - 10:00

Nowe wymagania w zakresie projektowania DSO – dr inż. Tomasz Popielarczyk (CNBOP).

10:00 - 11:00

Wykorzystanie cech centrali DSO Paviro w dużych oraz rozproszonych instalacjach nagłośnienia ewakuacyjnego – wykład Bosch

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa.

11:15 - 11:45

Odporność czujek pożarowych i głośników DSO na wibracje i udar – Laboratorium CNBOP.

11:45 - 12:45

Scenariusze integracji systemów bezpieczeństwa za pomocą Building Integration System (BIS) –wykład Bosch.

12:45 - 13:30

Obiad.

13:30 - 14:00

Badanie stopnia ochrony IP zapewnianych przez obudowy urządzeń przeciwpożarowych – Laboratorium CNBOP.

14:00 - 14:30

Wytyczne planowania i instalacji czujek kanałowych –wykład Bosch.

14:30 - 15:00

Zakończenie spotkania.

event management
 event management