Tue 11 june 2019

09:30 - 10:00

Rejestracja.

10:00 - 10:40

Powitanie.

10:40 - 11:10

Projektowanie systemów video detekcji dymu i ognia. Przykłady wdrożeń.

11:10 - 11:25

Przerwa kawowa.

11:25 - 11:55

Porównanie szybkości detekcji czujek punktowych oraz kamery do wykrywania pożarów - laboratorium.

11:55 - 12:55

Certyfikacja i dopuszczenie elementów SSP i DSO. Uzgodnienia projektów pod względem ochrony p-poż. Badania laboratoryjne a praktyczne zastosowanie produktów w obiektach.

12:55 - 13:40

Obiad.

13:40 - 14:10

Test odporności na wysoką temperaturę głosników pożarowych w porównania do głośników komercyjnych - laboratorium.

14:10 - 15:25

Safety System Designer jako narzędzie wspomagajace proces projektowania SSP. Programy wsperające projektowanie kamer VS w kontekście norm zobrazowania i skuteczności intelegentnej analityki obrazu.

15:25 - 16:25

Przerwa kawowa.

16:25 - 17:25

Projektowanie w BIM i jego wpływ na pracę projektanta systemów zabezpieczeń. Przykłady zastosowań rodzin produktów Bosch w projektach 3D.

18:10 - 18:30

Strefa produktów. Praktyczny pokaz analizy obrazu w kamerze obrotowej.

18:30 - 22:30

Wyjazd do Hotelu Boss na kolację.

-

Kolacja.

Wed 12 june 2019

09:00 - 10:00

Nowe wymagania w zakresie projektowania DSO.

10:00 - 11:00

Wykorzystanie cech centrali DSO Paviro w dużych oraz rozproszonych instalacjachnagłosnienia ewakuacyjnego.

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa.

11:15 - 11:45

Odporność czujek pożarowych i głośników DSO na wibracje i udar - labolatorium.

11:45 - 12:45

Scenariusze integracji systemów bezpieczeństwa za pomocą systemu Building Integration Systems (BIS)

12:45 - 13:30

Obiad.

13:30 - 14:00

Badanie stopnia ochrony IP zapewnianych przez obudowy urządzeń przeciwpożarowych - labolatorium.

14:00 - 14:30

Wytyczne planowania i instalacji czujek kanałowych.

14:30 - 15:00

Zakończenie spotkania.

event management
 event management